REFERENCE2020-03-04T20:13:55+00:00

Firma Roman Pagáč plastová výroba pro naši společnost dodávala oplastování nádrží z PP materiálu pro potravinářský průmysl. Kvalita provedení na profesionální úrovni s plněním termínů dle smlouvy. Výborná spolupráce a domluva.

Plastová výroba Roman Pagáč nám dodává nádrže a konstrukční díky u PP a PE pro naše zařízení. Tyto nádže používáme ke skladování odpadních vod, chemikálií, pitné vody, … . Kvalita provedení je na profesionální úrovni. Domluvené dodací termíny a ceny jsou vždy dodrženy. Domluva je korektní a pro obousrtannou spokojenost.

Der Kunststoffproduktion „ROMAN PAGÁČ“ liefert uns Behälter und Konstruktionsteile aus PP oder PE für unsere Anlagen. Wir benutzen diese Behälter für Speicherung von Abwasser, Betriebschemikalien, Trinkwasser, … . Arbeitsqualität ist auf professionelle Niveau. Festgesetzte Liefertermine und Preise sind immer eingehalten. Die Absprache ist korrekt und zu beidseitige Zufriedenheit.

Ve strojírenské firmě velikosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod s několika provozy od slévárenského, přes dřevoobráběcího a třískového obrábění až po konečné povrchové úpravy je nelehké najít a úzce spolupracovat s firmami, které nabízejí širokou škálu prací a dodávku potřebných dílů a komponent. Na rozšiřující požadavky zákazníků je třeba reagovat ve výrobě a potažmo v údržbě pružně a rychle. Jakmile jsou naplněny plány výroby na daný rok, tak každá hodina zpoždění z důvodu neplánované poruchy daného zařízení znamená velké ztráty pro podnik a následně ohrožení plnění plánu tržeb a zisku. V oblasti oprav (služeb) a materiálového dodání nás příjemně potěšila firma Pagroma z Komně. Termíny dodání a vyřešení technických potíží jsou krátké a na vysoké úrovni. Jsou i případy, kdy firma přijede na nahlášenou opravu a teprve po skončení prací se následně vystavuje objednávka na základě výkazu prací. S kvalitou provedení, vhodností zvoleného materiálu a taktéž i s termínem zhotovení jsme velmi
spokojeni. Poslední dobou řešíme opravy na černící a fosfátovací lince roku výroby 2007 a na chromovně roku výroby 2013. Ceny oprav jsou příznivé a poměr kvalita/termín vers. cena  je velmi dobrý.
 

 

 
Ing. Tomáš Tinka
Specialista pro údržbu a opravy SaZ a TFM
ČESKÁ ZBROJOVKA A.S.
SVATOPLUKA ČECHA 1283
688 27 UHERSKÝ BROD, CZECH REPUBLIC
Tel. : +420 572 653 700
Mobil: +420 737 063 125