TECHNICKÉ INFORMACE2018-06-26T16:56:40+00:00
Stavební kubatura:
  • nádrže k obetonování  do 20m³
  • větší kubatura dle individuálního výpočtu  statika
Maximální kubatura samonosné  nádrže: 10m³
Volně stojící  nádrže nadzemní:
  • dle výpočtu  statika