Jímky

Jímky

Jímky

Jímky

Jímky

Jímky jsou bezodtokové nádrže sloužící k zachycení vody z odpadů. Jímky se používají u rodinných domů, chat, rekreačních objektů a všude tam, kde není možné připojit se na obecní kanalizaci. Jedná se o ideální variantu do míst, kde není možné mít septik. 

V jímce se hromadí odpadní vody a protože nemá odtok, je nutné dle potřeby nechat vyvážet její obsah fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. 

S provozem jímky jsou spojeny také povinnosti provozovatele – zajištění přístupu pro fekální vůz při odvozu odpadní vody a zamezení úniku splašků z jímky do okolí.

Standardně jsou jímky dodávány se vstupním komínkem Ø 800 mm a dvěma poklopy z nichž vnitřní poklop je pachotěsný. Nátok z trubky HT Ø 160.

Jímky vyrábíme ve dvou variantách:

  • Válcová
  • Hranatá

U každé z těchto variant nabízíme 3 typy provedení:

 

  • Samonosná 

Určená do výkopu na podkladovou betonovou desku, zasypána zeminou, pochozí.

  • Nesamonosná

Určená do výkopu na podkladovou betonovou desku, obetonována do pojezdové plochy nebo do míst se spodní vodou či s jílovitým podložím.

  • Dvouplášťová

Konstrukce spojuje výhody plastu a betonu. Zároveň je i nosičem pro armaturu budoucího betonu v meziplášti. Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci proti agresivitě odpadních i podzemních vod.
Nádrž tak získává statické vlastnosti betonových nádrží – nosnost a odolnost proti tlaku zeminy a zatížení od pojezdu.

Fotogalerie realizací
plastových jímek

Copyright Pagroma