Retenční nádrže

Retenční nádrže

Retenční nádrže

Retenční nádrže

Retenční nádrž je podzemní nádrž na vodu, která umožňuje kompletní řešení akumulace a využití dešťových vod. Hlavním účelem, ke kterému jsou retenční nádrže využívány, je zachycení srážkové vody z okapů a její opětovné navrácení do okolní půdy v místě dopadu této srážkové vody. 

Zachycená voda v retenční nádrži může být také využita pro další potřeby domácnosti a to díky tzv. „recyklaci“ dešťové vody. Recyklovaná voda dokáže v mnoha případech bez problémů nahradit vodu pitnou a domácnost díky tomu šetří své náklady i životní prostředí. Nejčastější využití v domácnostech je zejména pro splachování WC, praní v pračce nebo pro zavlažování zahrad.

Akumulační nádrž lze použít také k regulovanému odtoku dešťové vody z pozemku v místech, kde to požadují předpisy.

Retenční nádrž lze osadit 3 dostupnými technologiemi čerpání dešťové vody:

Zahradní systém 

Systém obsahuje domácí vodárnu s tlakovým spínačem pro čerpání vody, nemusíte tedy při závlaze spouštět čerpadlo, pouze otevřete zahradní ventil a můžete zavlažovat. Čerpadlo je bezpečně chráněno proti chodu na sucho. Výtlak z nádrže je uzavíratelný a na zimu vypustitelný. Systém je lehce demontovatelný a lze ho snadno uklidit před zimou. 

Celý systém je umístěn v oddělené části vedle vstupního prostoru do nádrže, takže nepotřebuje žádné další místo a vše je v nádrži.
Celá jednotka je spolehlivá, kompaktní, s jednoduchou instalací a připravena na okamžité použití.

Systém lze také kombinovat s automatickou závlahou.

Maximální výkon 2200 l/hod

Maximální výtlak 40 m 

V případě potřeby jsme schopni systém upravit dle přání a požadavků zákazníka – zvýšení výkonu nebo maximálního výtlaku.

Domovní systém 

Pro čerpání vody systém obsahuje ponornou domácí vodárnu s tlakovým spínačem s funkcí. Systém dále obsahuje automatické dopouštění pitné (nebo studniční) vody  – tento proces funguje automaticky a dopouští vždy jen provozní minimum, dokud není nádrž zase plná srážkové vody. Dále se v nádrži nachází speciální koš na zachycení hrubých nečistot.

Systém je také vybaven hladinovým snímačem zamezujícím chodu čerpadla naprázdno v případě odstávky pitné vody.

Tento systém lze použít jak pro dům tak pro malou zahradu. Nelze jej kombinovat s automatickou závlahou.

Maximální výkon 5000 l/hod 

Maximální výtlak 42 m

Kombi systém dům zahrada 

Pro čerpání vody systém obsahuje kompaktní posilovací domácí vodárnu, kterou zaručuje konstantní tlak (nastavení rozsahu tlaku od 1 bar do 7 bar). Dále disponuje technologií frekvenčního měniče a díky tomu dosahuje úspory energie. Čerpadlo je vybaveno LCD displejem s vysokým rozlišením, který zobrazuje množství čerpané vody nebo počet hodin v provozu a mnoho dalších informací. Systém dále obsahuje automatické dopouštění pitné (nebo studniční) vody. Tento proces funguje automaticky a dopouští vždy jen provozní minimum, dokud není nádrž zase plná srážkové vody.
Dále se v nádrži nachází speciální koš na zachycení hrubých nečistot.

Systém je také vybaven hladinovým snímačem proti chodu čerpadla naprázdno v případě odstávky pitné vody.

Celý systém je umístěn v oddělené části vedle vstupního prostoru do nádrže, takže nepotřebuje žádný další prostor a vše je nad nádrží. Systém je izolovaný proti zamrznutí a součástí je i izolované víko.

Tento systém je určen pro dům s velkou zahradou (nebo pro malý bytový dům). Lze jej kombinovat s automatickou závlahou.

Maximální výkon 6000 l/hod 

Maximální výtlak 65 m

Copyright Pagroma