Technologie

Technologie

Technologie

Naše technologie

CNC obráběcí 3osá velkoplošná fréza

Pomocí CNC stroje dosahujeme maximální přesnosti při výrobě dílů z deskového polypropylenového materiálu. Tím je také zajištěn minimální odpad a chybovost při výrobě přesných konstrukčních dílu pro zakázkovou i sériovou výrobu.

Velkoformátová svářečka plastů

Deskový materiál, jsme schopni svařit na velkoformátové svářečce tzv. metodou „svařování na tupo“ kdy se svařovací nástroj zahřátý na svařovací teplotu umístí mezi spojované díly a jejich hoblované plochy se přitlačí k nástroji požadovaným tlakem. Po zahřátí lze nástroj oddělit od spojovaných dílů. Nahřáté povrchy se spojují při stále se zvyšujícím tlaku, který je třeba udržovat, dokud nedojde k jejich ochlazení. Tím jsme schopni dosáhnout téměř „neviditelných“ svárů. Při použití této technologie můžeme vyrábět libovolné velikosti a tím naplnit Vaše požadavky na rozměry.
Dokážeme svařit materiál o síle až do 80 mm.

Extruzní svářečka

Při svařování extrudéry je svařovací drát přiveden do šneku, kde je zahříván a vzniká z něj tak zcela homogenní a dokonale zplastifikovaný přidávaný materiál ve formě taveniny. Ta je pod tlakem vytláčena na horkým vzduchem předehřátý podklad.

Horkovzdušná svářečka plastů

Tato metoda vyžaduje použití rychlosvařovací trysky. Po nahřátí povrchu je horkým vzduchem navařen přídavný plastový materiál a za pomoci konstantního ručního přítlaku a přítlačného nástavce je vytvořen svárový spoj mezi materiály.

Polyfúzní svářečka

Polyfúzní svařování slouží ke vzájemnému spojování trubek z termoplastů. Jedná se zejména o potrubí od 16 mm do 125 mm. Svářečky tohoto typu mají silný trn, na který se nasadí a utáhnou nástavce neboli kopyta. Ty jsou potažené teflonovou vrstvou, aby lépe vodily teplo a materiál se na ně nelepil. Plastové trubky napojujeme pomocí takzvaných tvarovek. Tvarovka i trubka se nasunou na rozehřáté kopyta a po zahřátí je spojíme do sebe a počkáme až vychladnou a vytvoří tím homogenní spoj.

Svařování na tupo

Čelně svařujeme potrubí do 1000 mm. Potrubí lze svařovat buď manuálně nebo hydraulicky pomocí CNC řízeného svařování. Svařované oblasti trubek a tvarovek se zahřejí na svařovací teplotu a spojí se pomocí mechanického tlaku bez použití dalších materiálů. Výsledkem je homogenní spoj.

Velkoformátová pila

Slouží k nařezávání materiálu velkoplošných formátů a nařezávání přířezů z desek, které probíhá ve svislé poloze. Řezný agregát je veden obsluhou ručně v horizontálním i vertikálním směru.

Svářečka na elektrotvarovky

Topný drát trvale zalisovaný do tvarovky se zahřívá proudem při nízkém napětí. Okolní materiál kolem drátu se vlivem zahřívání roztaví a roztáhne. Tavenina začíná uzavírat mezeru mezi trubkou a tvarovkou, což vede k přechodu tepla do trubky, která se také zahřívá a taví v zóně svařování. Materiál potrubí se také roztahuje. Zvyšující se roztažnost materiálu mezi trubkou a tvarovkou, které brání studené zóny mimo svařovací zónu, vede k vytvoření svařovacího tlaku mezi trubkou a tvarovkou a vznikne tak homogenní svarový spoj.

Svařovat lze potrubí od 20 mm až do 630 mm.

Vysokonapěťový projiskřovací přístroj

Přístroj je vhodný pro detekci trhlin, netěsností a průsaků. Jedná se o tzv. zkoušky NDTnedestruktivní testování, kterou lze provádět již u hotového výrobku, bez jeho poškození.  Tuto technologii používáme na kontrolu těsnosti a celistvosti našich nadrží, potrubí, fólií a jiných nevodivých konstrukcí a výrobků. 

Lze použít u materiálu o síle od 3 mm až do 30 mm.

Copyright Pagroma