Septiky

Septiky

Septik je podzemní plastová nádrž, ve které se hromadí odpadní a splašková voda z rodinných domů a jiných budov. V jednotlivých komorách, které jsou tvořené separačními přepážkami, dochází k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod. 

V první komoře zůstávají pevné části odpadu, které se usadí na dně a postupně se rozkládají. Hrubě přečištěná voda protéká do druhé komory, ve které dál probíhá proces vyhnívání. Do třetí komory se dostane již jen přečištěná voda, která je zbavena pevných částic.

Takto vyčištěná voda se poté vypouští do povrchových vod (potok nebo řeka) nebo přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Septiky využijeme u rodinných domů, chat a rekreačních objektů v místech, kde není možné připojit se na obecní kanalizaci. Lze je využít také v místech, kde legislativa umožňuje vsakování přečištěné odpadní vody.

Pokud si nevíte rady, jaký typ nádrže je pro Vás nejvhodnější, rádi Vám s výběrem pomůžeme.

Standartně se septiky dodávají se vstupním komínkem Ø 800 mm a dvěma poklopy, z nichž vnitřní poklop je pachotěsný. Nátok i odtok z trubky HT Ø 160. 

Vyrábíme ve dvou variantách:

  • Válcový
  • Hranatý

U každé z těchto variant nabízíme 3 typy provedení:

 

  • Samonosný 

Určený do výkopu na podkladovou betonovou desku, zasypána zeminou, pochozí.

  • Nesamonosný

Určený do výkopu na podkladovou betonovou desku, obetonovaný do pojezdové plochy nebo do míst se spodní vodou či s jílovitým podložím.

  • Dvouplášťový

Konstrukce spojuje výhody plastu a betonu. Zároveň je i nosičem pro armaturu budoucího betonu v meziplášti. Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci proti agresivitě odpadních i podzemních vod.
Nádrž tak získává statické vlastnosti betonových nádrží – nosnost a odolnost proti tlaku zeminy a zatížení od pojezdu.

Fotogalerie realizací
septiků

Copyright Pagroma